Vaka Nasıl Çözülür?

Vakayı çevreleyen verilerin ele alınması

​Vakayı okumaya başlamadan önce kendimizi o şirkette işe alınmış bir çalışan olarak görmemiz gerekir. Vakayı bir kere okumak yeterli olmayacaktır, vakada sunulan bilgiler üzerinde hakim olana kadar okumanız faydalı olacaktır. Çünkü okudukça yeni uygulanabilir stratejiler geliştirilebilir, farklı noktalardan bakılabilir, gözden kaçırılan bir durum varsa fark edilebilir. Geçmişte alınan kararlar gözden geçirilmeli ve bu kararlara eleştirel bir gözle bakılarak doğrulukları sorgulanmalı.

​NOT: Vaka okunurken mutlaka üzerine notlar alınmalı, önemli verilerin, anlatıcı resim ve çizelgelerin altı çizilmeli ve önemli noktalar belirtilmelidir. Bu sayede hata riski en aza indirilir.

Anahtar konuların tanımlanması

​Vakada belirtilen durumlar genellikle bir satış temsilcisinin karşılaşacağı, yeni fırsatlar, değişen iş koşulları, rekabetçi konumdan düşüş ya da envanter kapasite aşımı gibi anahtar konuları içerir. Bu gibi konular üzerinde çalışmalar yapılırken her biri için firmanın mevcut durumu, mevcut durumun avantajları ve dezavantajları belirlenmelidir.

Çözüm olarak yapılabilecek alternatif eylemler listesinin hazırlanması

​Anahtar konular için yapılan analizde iyileştirilmesi gereken konular varsa bu konular için alternatif çözümler belirlenir. Önerilen çözümlerin şirket için uygunluğu en önemli faktörlerden biridir. Çünkü önerilen çözümler şirketin finansal yapısına, vizyonuna ya da mevcut koşullara uygun olmayabilir. Bu yüzden sunulan çözüm önerilerinin uygunluğu test edilmelidir. 

​NOT: Teklif edilen alternatif çözüm eylemleri; iş kategorisi, hedefler, müşteri marketi, genel strateji, ürün çeşitliliği, rekabet, yasal sınırlamalar, ekonomik yönelimler, pazar yönelimleri, finansal yeterlilikler, kadrosal yeterlilikler ve tedarik kaynaklarını göz önünde bulundurarak sunulmuş olmalıdır.

Listelenen alternatif eylemler listesinin ele alınması ve değerlendirilmesi

​Vaka verisine, anahtar konulara, yazıda belirtilen stratejik görüşlere ve firmanın bulunduğu iş ortamına göre akla gelen her çözüm yolu değerlendirilmelidir. Belli kriterler belirlenmeli ve her seçenek onlar temel alınarak analiz edilmelidir. Her alternatifin neden olacağı/ulaşacağı sonuçlar ve buna bağlı riskler düşünülmelidir. Vakada bahsedilmemiş önemli verilerden bahsedilmelidir.

En uygun eylemin tavsiye edilmesi

​Vaka analizi jüriye sunulmadan önce yapılan analizin sadece vaka özeti olmadığından emin olunmalıdır. Vaka üzerinde yalnızca inceleme yapılmaması ve aynı zamanda çözüm önerileri de sunulması gerektiği unutulmamalıdır. Vaka analizinde; mevcut durumun doğru analiz edilmesi, farklı eylem alternatiflerinin ele alınıp değerlendirilmesi ve önem sırasına göre sunulan çözüm önerileri jüri değerlendirmesinde etkin rol oynar. Vakaya hakim olunması, sunum sırasında doğru noktalara değinerek eleştiri gelebilecek noktaları da göz önüne alarak çözüm önerileri sunulması ve sunulan önerilerin sağlam bir altyapıya sahip olması gerekmektedir.

Kaynakça : Çeyrek Mühendis

Söyleyin Ne Düşünüyorsunuz?
6Beğendim3Bayıldım0Komik Buldum0Şaşırdım0Üzüldüm0Hoşlanmadım